Star Moxley
HAMLET

HAMLET
HAMLET

HAMLET
HAMLET
HAMLET
HAMLET

HAMLET
HAMLET

HAMLET

HAMLET

HAMLET
HAMLET
HAMLET

HAMLET
HAMLET

HAMLET
HAMLET
HAMLET
HAMLET
HAMLET
HAMLET
HAMLET
HAMLET
HAMLET
IDAHO SHAKESPEARE FESTIVAL
2001


DIRECTOR............................CHARLES FEE
SET DESIGNER..…….…....GAGE WILLIAMS
COSTUME DESIGNER.........STAR MOXLEY
LIGHTING DESIGNER..........RICK MARTIN
SOUND DESIGNER.......PETER JOHN STILL
BACK TO SHAKESPEARE MAINS...